Web Analytics

tolk engels

tolk engels

Als zakenman kom je in je werkleven waarschijnlijk mensen uit andere landen en culturen tegen. Als je met deze personen moet communiceren, is het belangrijk dat je effectieve communicatiemiddelen in je arsenaal hebt. Een van de nuttigste hulpmiddelen voor interculturele communicatie is een Engelse tolk. Een tolk kan helpen de communicatiekloof tussen twee partijen te overbruggen door verbale en non-verbale boodschappen van de ene taal naar de andere te vertalen. Tolken zijn er echter niet alleen voor zakelijke omgevingen - ze kunnen ook gebruikt worden in medische en juridische contexten. Als je een manier zoekt om je interculturele communicatievaardigheden te verbeteren, overweeg dan om met een tolk Engels te werken.

tolk engels

Link toevoegen

Link toevoegen